ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان

ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان

ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان در دسته بندی مدارک شغلی قرار دارد که متقاضیان دریافت ویزای یونان در صورت لزوم به سفارت این کشور ارائه دهند و تاثیر زیادی در اخذ ویزا دارد. ارائه ی ترجمه سابقه بیمه اثبات میکند که متقاضی دریافت ویزا در کشور خود دارای شغل است و تحت پوشش بیمه است. بنابراین ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان نشانگر این است که فرد پیش از پایان تاریخ اعتبار ویزای صادر شده به کشور خود باز خواهد گشت.
سابقه بیمه تمامی مراکز به صورت جدولی در یک برگ آورده می شود که شامل نام و نام خانوادگی فرد، تاریخ شروع و پایان کار، نام محل، شماره کارگاه، شماره بیمه و تعداد روزهای سابقه بیمه است. در پایان گزارش سابقه بیمه مجموع تعداد روزهایی که برای فرد سابقه بیمه رد شده ثبت گردیده است.
ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان تنها در صورتیکه اصل و ممهور اداره ی تامین اجتماعی باشد جهت ترجمه رسمی قابل قبول است و مهر تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت خواهد کرد.
افراد متقاضی دریافت ویزای یونان می توانند جهت دریافت سابقه بیمه خود به یکی از مراکز بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است سابقه بیمه به صورت اینترنتی نیز قابل دریافت است ولی با توجه به اینکه نسخه اینترنتی ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی نمی باشد، برای ترجمه رسمی قابل قبول نیست.

 

نکاتی که در رابطه با ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان باید بدانید.
• چنانچه گواهی اشتغال به کار خود را نیز به همراه مدارک به سفارت ارائه میدهید، نام کارفرما در سابقه بیمه باید هم نام شرکت یا ارگانی باشد که گواهی اشتغال را صادر کرده است.
• ترجمه رسمی سابقه بیمه نام کارگاه (کارفرما) باید نام های صادر کرده است.
• برخی افراد دارای سابقه بیمه نمیباشند اما دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند. بنابراین میتوانند دفترچه بیمه خود را ترجمه و به سفارت ارائه دهند. دفترچه بیمه تامین اجتماعی به تنهایی قابل ترجمه و تایید دادگستری است. در ترجمه دفترچه بیمه تنها صفحه اول مشخصات ترجمه می گردد.

 

ترجمه فوری سابقه بیمه با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه سابقه بیمه سفارت یونان و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

ترجمه جواز کسب سفارت یونان

ترجمه جواز کسب سفارت یونان

ترجمه جواز کسب سفارت یونان یکی از مواردی است که چنانچه متقاضی دریافت ویزا باشید به آن برخواهید خورد. ترجمه جواز کسب سفارت یونان جزء مدارک شغلی جهت ارائه به سفارت یونان است و مطابق طبقه بندی مدارک مورد نیاز سفارت جهت اخذ ویزا، ارائه مدارک شغلی از مهمترین بخش ها میباشد.
ارائه ترجمه جواز کسب به سفارت یونان دارای اهمیت خاصی است زیرا وجود این مدرک در واقع ثابت میکند که فرد در کشور خود دارای کسب و کار است و قصد ادامه فعالیت خود را دارد و همچنین متقاضی دریافت ویزای یونان قبل از پایان مدت ویزای خود انگیزه ای برای بازگشت به کشور را خواهد داشت. بنابراین افسر بررسی کننده مدارک باید مطمئن شود که فرد متقاضی ویزا، به کشور خود باز میگردد.

 

نکات مهمی که در رابطه با ترجمه جواز کسب سفارت یونان باید بدانید.
• جهت ترجمه رسمی جواز کسب سفارت یونان با مهر مترجم رویت اصل مدرک توسط دارالترجمه ضروری است.
• ترجمه جواز کسب با مهر و امضای اتحادیه مربوطه قابل ترجمه و تایید دادگستری است.
• ترجمه جواز کسب سفارت یونان در صورتی که مدت اعتبار آن نگذشته باشد قابل ترجمه و دریافت مهر تایید دادگستری است.
• در خصوص جواز کسب های جدید که دارای کد شناسه صنفی میباشند استعلام از سامانه اصناف پرینت گرفته میشود و به همراه ترجمه رسمی جواز کسب برای تاییدات دادگستری ارسال میگردد.
• جواز کسب در نسخه های قدیمی دارای شناسه صنفی نمیباشد و در نسخه های جدید دارای کد شناسه صنفی است. برای این دسته از جواز کسب که دارای کد شناسه صنفی نیستند بایستی از اتحادیه مربوط نامه ای خطاب به دارالترجمه مبنی بر اصالت جواز کسب صادر گردد.

 

ترجمه فوری جواز کسب با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه جواز کسب سفارت یونان و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان

ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان

ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان یکی از مدارکی است که در هنگام ورود به سفارت یونان و ارائه درخواست برای دریافت ویزای این کشور، در چک لیست مدارک سفارت به چشم میخورد. گواهی شغلی در واقع مدرکی است که سازمان ها و شرکت ها برای کارمندان خود صادر می کنند و به واسطه آن حضور و سمت کارمندان خود را در آن سازمان و یا شرکت تایید میکند.
ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان باید بصورت رسمی باشد و به دارای مهر تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه باشد. در ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان در صورت وجود لوگو و عنوان شرکت باید آنها را نیز ترجمه کرد.
یک گواهی اشتغال به کار مورد قبول سفارت یونان دارای تاریخ صدور گواهی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، سال تولد، سمت کارمند، تاریخ مرخصی کارمند، قبیل میزان حقوق دریافتی، مهر شرکت، امضای مدیر عامل، آدرس و راه های ارتباطی شرکت و یا سازمان است. تمامی موارد فوق باید بصورت جزء به جزء در ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان ذکر شوند.

 

نکات مهمی که در زمان ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان باید بدانیم.
• چنانچه در ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان میزان تحصیلات متقاضی ذکر شده است ارانه ترجمه مدرک تحصیلی مرتبط نیز الزامی است.
• گواهی شغلی صادر شده از جانب ادارات دولتی با حکم کارگزینی و مهر و امضای سازمان صادر کننده قابل تایید است.
• گواهی شغلی صادر شده برای واحدهای صنفی با ارائه جواز کسب و یا تایید اتحادیه صنف مربوطه قابل تایید است.
• چنانچه در این گواهی شغلی فرد تمام وقت ذکر شده باشد ارائه سوابق بیمه ای و دفترچه بیمه مریوط به مدت زمان اشتغال با تاییدیه سازمان بیمه تامین اجتماعی الزامی است.
• برای گواهی کار صادر شده برای شرکت های خصوصی ارائه آخرین روزنامه رسمی الزامی است.
• گواهی اشتغال به کار صادر شده برای داروخانه ها با ارائه مجوز تاسیس داروخانه و یا تایید انجمن داروسازان قابل تایید است.
• گواهی اشتغال به کار صادر شده برای اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد با امضا دانشگاه و تایید سازمان مرکزی و برای اساتید و کارکنان دانشگاه های دولتی با ارائه حکم کارگزینی ذیربط و امضا و مهر دانشگاه قابل تایید است.
• گواهی اشتغال به کار صادر شده برای مطب پزشک و دندانپزشک با تایید و مهر سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.
• گواهی اشتغال به کار صادر شده برای درمانگاه و بیمارستان ها با مهر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی و یا شبکه های بهداشت و درمان قابل تایید است.

ترجمه فوری مدارک با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه گواهی شغلی سفارت یونان و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

ترجمه سند ملکی سفارت یونان

ترجمه سند ملکی سفارت یونان

ترجمه سند ملکی سفارت یونان نشانگر تمکن مالی صاحب سند است. هنگامی که برای دریافت ویزای شینگن و یا ویزای یونان اقدام مینمایید در هنگام ورود به سفارت یونان، ترجمه رسمی سند ملکی شما میتواند امتیازی مثبت باشد و شانس شما را برای دریافت ویزای این کشور بالا ببرد. تمامی اسناد ملکی قابل ترجمه است و همچنین برای تمامی آنها میتوان تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت نمود.

جهت ترجمه سند ملکی سفارت یونان نیاز به اصل سند است. سند ملکی باید دارای مُهر برجسته دفتر ثبت اسناد و املاک کشور باشد. این مهر دلیلی بر قانونی بودن سند ملکی است. تمامی اسناد ملکی که فاقد مهر برجسته دفتر ثبت اسناد و املاک کشور باشد، ترجمه رسمی آن و تائیدیه دادگستری و وزارت خارجه آن امکان پذیر نیست و به عنوان سند جعلی به شمار خواهد آمد.

سند ملکی که برای ترجمه به دارالترجمه ارائه میدهید باید فاقد خط خوردگی و خوانا باشد. همچنین سند ملکی بایستی ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد.

در صورتیکه سند ملکی شما المثنی باشد، سند باید ممهور به مهر ادارت ثبت اسناد و املاک کشور باشد و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا باز داشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید دادگستری است. لازم به ذکر است کپی برابر با اصل سند ملکی مطلقا قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی نیست.

نکات مهمی در رابطه با ترجمه سند ملکی سفارت یونان
۱- سند ملکی بازداشتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نمیباشد.
۲- سند ملکی که برای آزادی متهم در دادگاه به وثیقه گذاشته شده است، قابل ترجمه و تایید در دارالترجمه نمیباشد.
۳- جهت اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه، اسناد ملکی باید ممهور به مهر دفترخانه ثبت اسناد و املاک کشور باشند تا بتوان آنها را ترجمه رسمی نمود به و تایید دادگستری رساند.
۴- به هیچ وجه کپی برابر اصل سند ملکی تک برگی یا سند ملکی دفترچه‌ای قابلیت ترجمه رسمی و تایید دادگستری را ندارند.

 

ترجمه رسمی و فوری مدارک با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه سند ملکی سفارت یونان و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

مدارک سفارت یونان

مدارک سفارت یونان

مدارک مورد نیاز برای ویزای یونان

مدارکی که باید در وقت ملاقات تعیین شده علاوه بر فرم تکمیل شده همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است:

 • شناسنامه ایرانی
 • گذرنامه

توجه : اعتبار پاسپورت باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ ویزای درخواستی باشد.
از صفحه‌های اول و دوم گذرنامه و همین طور باقی صفحاتی که در آن‌ها مهر ویزا خورده، کپی بگیرید.

 • دو قطعه عکس رنگی

ویژگی‌های ضروری عکس برای ویزا: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام‌رخ، در ابعاد ۴*۳ که کمتر از سه‌ماه پیش گرفته شده و کاملا با ظاهر فعلی صاحب عکس همخوانی داشته باشد. طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روی برچسب ویزا چاپ خواهد شد.

 • اسنادی مبنی بر وضعیت شغلی متقاضی

– برای کارمندان بخش دولتی: ترجمه‌ی رسمی آخرین حکم کارگزینی
– برای کارمندان بخش خصوصی‌: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ رسمی شرکت و به زبان انگلیسی
– برای صاحبان شرکت‌های خصوصی: ترجمه‌ی روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه‌ی شرکت به زبان انگلیسی، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی.
– برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: کارت بین‌المللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی.
– برای مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی

 • مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی: پرینت حساب بانکی باید روی سربرگ انگلیسی بانک و مهرشده به سفارت یونان ارائه شود.
 • ترجمه‌ی یک سند مالکیت، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی
 • بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد یونان
 • رزرو هتل در یک یا چند شهر یونان برای کل مدت اقامت
 • بیمه مسافرتی

 

متقاضیان ویزا باید بیمه‌ مسافرت فردی یا جمعی داشته باشند. این بیمه باید هزینه‌های احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت‌های پزشکی، هزینه‌های احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه‌های بیمارستانی اضطراری را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهای منطقه شنگن معتبر باشد. حداقل پوشش بیمه برای هر شخص مبلغ سی‌هزار یورو می‌باشد. شرکت بیمه‌گذار باید نماینده‌ای معتبر در کشور یونان داشته باشد. در ضمن شخص دعوت‌کننده در یونان نیز می‌تواند بیمه‌ی مسافری را با یک شرکت بیمه در یونان انجام دهد.

ویزای توریستی یونان

ویزای توریستی یونان

چگونه ویزای توریستی یونان بگیریم؟

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند و در حال حاضر ویزا سازان در مورد اخذ ویزا هیچ فعالیتی ندارد لطفا سوالی در مورد اخذ ویزای کشور یونان نفرمائید.

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور یونان یه شرح زیر است:

کشور یونان عضو اتحاد شنگن می باشد و برای مسافرت به یونان نیاز به ویزا شنگن می باشد . حضور شخص متقاضی در زمان تعیین شده توسط سفارت برای دریافت ویزا شنگن الزامی می باشد ( جهت مصاحبه و انگشت نگاری )

 

آدرس سفارت یونان در تهران برای مراجعه حضوری : خیابان آفریقا – بلوار اسفندیار – پلاک 43 و تلفن ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏ – ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏ می باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای یونان:

 • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 3 ماه بیشتز از تاریخ ویزا درخواستی
 • فرم درخواست ویزای یونان
 • کارت ملی و شناسنامه
 • 2 قطعه عکس رنگی 6 در 4 رنگی با پس زمینه سفید بدون روتوش
 • در صورتی که قبلا ویزا شنگن و یا ویزا کشور معتبر دیگری دریافت کرده اید کپی از آنها و مهر های ورود و خروج
 • نامه تمکن مالی و گردش 6 ماه آخر سپرده بانکی
 • گواهی اشتغال به کار که در آن تاریخ استخدام – سمت – میزان حقوق و مرخصی ذکر شده باشد به همراه فیش حقوقی . (برای کارمنداگ و کارگران)
 • پروانه کسب و یا ثبت شرکت و یا کارت بازرگانی (برای صاحبان مشاغل)
 • گواهی بازنشستگی (برای افراد بازنشسته)
 • گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانشجویان)
 • بیمه مسافرتی
 • سند مالکیت (در صورت وجود)
 • رزرو هتل و بلیط هواپیما

جهت دانلود فرم سفارت یونان کلیک کنید.

 

انواع ویزای کشور یونان :

 1. ویزای توریستی
 2. ویزای تجاری
 3. ویزای ترانزیت
 4. ویزای دیدار از اقوام و خانواده
 5. ویزای تحصیلی

تلفن تماس: 91025510

 

انواع ویزای شینگن

ویزای شنگن در ۴ نوع صادر می شود:

ویزای نوع A: ویزای ترانزیت است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را ندارد و می تواند فقط در یکی از فرودگاههای شنگن پرواز خود را تعویض و راهی کشوری در خارج از شنگن گردد.

ویزای نوع B: ویزای عبور است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را دارد و میتواند از شنگن بعنوان منطقه عبوری استفاده نماید تا از طریق زمینی خود را به کشور دیگری غیر شنگن برساند.

ویزای نوع C: ویزای توریستی است که اکثر ایرانیان با آن وارد شنگن می شوند.

ویزای نوع D: ویزای بلندمدت است که معمولا تجار و بازرگانان ازآن استفاده می کنند تا بتوانند در طی سال بارها به شنگن وارد و از آن خارج شوند.
توجه کنید که اگر بخواهید بیش از ۹۰ روز در محدوده شنگن بمانید، دیگر نیازی به ویزای شنگن ندارید بلکه باید درخواست اقامت بدهید و از طریق سفارت پیگیر مراحل اقامتی خود باشید، درضمن اگر از ۹۰ روز اقامت خود در محدوده شنگن استفاده کنید، باید حتما ۳ ماه خارج از شنگن بمانید تا بتوانید مجددا ویزای شنگن دریافت کنید. البته در صورت داشتن دلایل ویژه می توانید برای حداکثر یکسال هم ویزای شنگن دریافت کنید.

داشتن ویزای شنگن لزوما به معنی تضمینی جهت ورود به محدوده شنگن نیست، یعنی اینکه اگر شما ویزای شنگن خود را از ایتالیا گرفته باشید ولی از فرانسه وارد شنگن شوید مقامات مرزی شنگن در فرانسه می توانند به دلایلی کاملا قانونی به شما اجازه ورود نداده و شما را به کشوری در خارج از شنگن اخراج کنند. مسافر ورودی به شنگن باید همیشه خود را آماده سوالات احتمالی از جمله هدف از سفر، آدرس محل اقامت و مدارکی دال بر توانایی پرداخت هزینه های اقامت نماید.

تلفن تماس: 91025510

 

نکاتی در مورد ویزای کشور یونان:

 • بررسی مدارک در سفارت یونان حداقل 3 هفته کاری زمان نیاز دارد و در برخی مواقع سفارت از شما مدارک تکمیلی می خواهد لذا 2 ماه قبل از سفر برای ویزا خود اقدام کنید .
 • ویزای شنگن دارای اعتبار 90 روز می باشد و بسته به نوع ویزا اجازه 1 یا 2 و یا چند بار ورود و خروج به کشورهای شنگن به شما داده می شود.

 

قیمت و هزینه دریافت وقت یونان:

 • ویزا کوتاه مدت 60 یورو
 • ویزا بلند مدت 90 یورو

ویزای یونان

ویزای یونان

اگر به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات خود پیرامون دریافت ویزای یونان هستید در ادامه با ویزاسازان همراه باشد. در این مطلب قصد داریم اطلاعات مفید، کامل و همچنین نکات مهمی در این خصوص را جهت دریافت وقت سفارت یونان و همچنین روند دریافت ویزای یونان، در خدمت شما همراهان گرامی قرار دهیم.

کشور یونان در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان و در واقع شده است. یونان در مرز شمالی با آلبانی، مقدونیه و بلغارستان و از شرق با کشور ترکیه دارای مرز مشترک زمینی میباشد. این کشور در جنوب و شرق به وسیله دریای اژه احاطه شده و از غرب به دریای ایونی محدود است.
یونان وارث میراث یونان باستان، امپراتوری بیزانس میباشد. این کشور نزدیک چهار قرن است که تحت سلطه ترکان عثمانی می باشد. این کشور به علت تمدن غنی و طولانی ای که دارد خاستگاه دموکراسی نامیده‌ می شود. کشوز یونان به عنوان زادبوم دموکراسی و نیز مهد تمدن غرب، فلسفه غرب، بازی‌های المپیک، علوم سیاسی و همپچنین نمایشنامه ‌نویسی شناخته می‌شود.

 

ویزای توریستی یونان | ویزای شینگن یونان چیست؟

سفر کردن به تعدادی از کشورها مستلزم داشتن ویزای آن کشورها می باشد. برای ورود به کشور یونان نیز مسافران ملزم به دریافت ویزا میباشند. با اشاره به این موضوع که کشور یونان یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن می باشد ، از این رو جهت ورود به یونان نیازمند دریافت ویزای شینگن می باشید. اولین گام و مرحله برای دریافت ویزای شینگن یونان تعیین وقت سفارت یونان میباشد. وقت سفارت یونان در واقع نوبتی است که سفارت یونان برای متقاضیان ویزای یونان تعیین میکند و متقاضی در این روز مشخص به همراه مدارک مورد نیاز و خواسته شده توسط سفارت و نیز فرم درخواست ویزای شینگن یونان به کنسولگری یونان مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه میدهد.

 

ویزای شینگن یونان | انواع ویزای یونان

ویزای یونان یکی از پر طرفدارترین ویزاها در ایران می باشد. دریافت ویزای توریستی یونان طرفداران نسبتاً زیادی نسبت به سایر ویزاهای یونان دارد. ویزای تحصیلی یونان و همچنین ویزای تجاری یونان نیز در این میان طرفداران خاص خود را دارد. هر کدام از ویزاهای ذکر شده دارای ویژگی های خاصی هستند.

• ویزای توریستی یونان : متقاضیان ویزای توریستی یونان باید بدانند که حداکثر می توانند سه ماه در خاک یونان اقامت داشته باشند که لازم به ذکر است در این مدت حق کار کردن در یونان را نخواهند داشت. ویزای توریستی یونان مخصوص سفرهای تفریحی کوتاه مدت یا دیدار با اعضای خانواده و بستگان است.
• ویزای تجاری یونان: این ویزا تنها به افرادی تعلق می گیرد که از طرف یک کارفرمای مقیم یونان استخدام شده باشند.
• اخذ ویزای تجاری یونان: افرادی که موفق به دریافت ویزای تجاری یونان می شوند می توانند بیش از سه ماه در یونان اقامت داشته باشند و کار کنند.
• ویزای تحصیلی یونان: ویزای تحصیلی یونان هم فقط برای افرادی صادر می شود که موفق به اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه های یونان شده اند و این ویزا نیز از ویزاهای پر طرفدار یونان محسوب میشود. ویزای تحصیلی کشور یونان از این رو دارای طرفداران بسیاریست زیرا مراکز آموزش عالی یونان با دانشگاه های معتبر اروپایی رابطه تنگاتنگی دارند.
• ویزای ترانزیت یونان
• ویزای کودکان زیر ۱۸ سال یونان
• ویزای ویژه شهروندان عضو اتحادیه ی اروپا

 

تیم ویزاسازان با بیش از ۵ سال تجربه و همکاری با آژانس های مسافرتی و همچنین شرکتهای فعال در زمینه وقت سفارت ایتالیا، وقت سفارت اسپانیا، وقت سفارت فرانسه، وقت سفارت یونان و …، مراحل درخواست وقت سفارت یونان را با کمترین قیمت ممکن به انجام می رساند.

دریافت ویزای یونان | روند اخذ ویزای شینگن یونان چگونه است؟

تمامی سفارت های اتحادیه اروپا در ایران قبل از درخواست ویزا نیاز به ثبت درخواست و همچنین دریافت وقت مصاحبه حضوری دارند. سفارت کشور یونان نیز از این قاعده مثتثنی نمیباشد. چنانچه قصد دریافت فرم درخواست ویزای یونان و همچنین تعیین زمان مصاحبه را داشته باشید باید به آدرس اینترنتی که از طریق سایت سفارت یونان مشخص شده است مراجعه کنید، و دریافت وقت سفارت یونان به صورت تلفنی غیر ممکن میباشد. در روند تعیین وقت سفارت یونان، متقاضیان باید پس از ایجاد حساب کاربری و انجام مراحل آن، درخواست خود را ثبت و جهت اخذ وقت ملاقات اقدام نمایند. از آنجا که دریافت وقت سفارت یونان بصورت آنلاین و اینترنتی انجام میشود، آژانس های مسافرتی و مسافران به یک کارشناس خبره جهت گرفتن وقت سفارت یونان نیاز دارند. زمان باز شدن سایت تعیین وقت سفارت یونان به صورت نامنظم میباشد و زمان نوبت دهی مشخص نمیباشد و همچنین پس از باز شدن وقت ها در مدت زمان کوتاه چند دقیقه ای تمام وقت ها پر می شود.
کارشناسان با تجربه و خبره ی ویزاسازان با سالها تجربه در زمینه ی تعیین وقت سفارت یونان با توجه به نوع ویزای درخواستی متقاضی و همچنین تاریخ سفر، در اولین زمان ممکن اقدام به دریافت وقت سفارت برای کشور یونان می نمایند.

با ما تماس بگیرید.